TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THUẬN VIỆT

Mô hình tổ chức.

Đằng sau thành công của một tập thể, một công ty lớn chính là thành quả của các phòng ban khác nhau cũng như các công ty thành viên khác nhau,…

Đội ngũ nhân sự.

Trải qua chặng đường dài trưởng thành và phát triển, chính những con người TVG đã làm nên những giá trị tốt đẹp, đóng góp vào thành công của Công Ty hôm nay.

Lĩnh vực hoạt động.

Với mong muốn đem đến cho thị trường những sản phẩm – dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm hoàn toàn mới về phong cách sống hiện đại,…

Đối tác khách hàng.

Tạo nên những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt nhất, mang lại sự hài lòng cho khách hàng ở mức độ cao nhất, TVG luôn đồng hành cùng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Xem Video

Với tinh thần thượng tôn kỷ luật, văn hóa, sáng tạo TVG trước hết chính là văn hóa của sự chuyên nghiệp thể hiện qua các giá trị cốt lõi sau:

TVG
TÂM

TVG lấy chữ "TÂM" làm nền tảng, luôn tôn trọng pháp luật, duy trì đạo đức, lấy khách hàng làm trung tâm.

TVG
TRÍ

TVG luôn coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển, đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ trương xây dựng Công ty thành một doanh nghiệp học tập phát triển "TRÍ" tuệ.

TVG
NHÂN

TVG xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn, tạo dựng môi trường “NHÂN" hòa trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết trong một tập thể.

TVG
TÍN

TVG lấy chữ "TÍN" trong giao tiếp cũng như để bảo vệ danh dự của chính mình, luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết.

TVG
TINH

TVG đặt mục tiêu Con người "TINH" hoa – Sản phẩm và Dịch vụ "TINH" hoa – Cuộc sống "TINH" hoa – Xã hội "TINH" hoa” cho mọi hoạt động của mình.

TVG
TỐC

TVG đặt tôn chỉ "TỐC" độ, hiệu quả trong từng hành động”, thực hành quyết định nhanh – Đầu tư nhanh – Triển khai nhanh – Bán hàng nhanh – Thay đổi và thích ứng nhanh”.