WOOCOMMERCE

PRODUCTS ON SALE

Products with sale prices

[Mỡ Bò TVG Trắng Chịu Nhiệt Kháng Nước] FREEWAY WHITE GREASE NGLI#3 TVG-N-WAX-WH (450 gam)

Giá gốc là: 90.000 VNĐ.Giá hiện tại là: 68.000 VNĐ.
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỠ TRẮNG FREEWAY Thành phần: dầu gốc nhập khẩu, chất làm đặc lithium, phụ gia tổng

[Mỡ Bò Xanh Chịu Nhiệt Cao – Kháng Nước] FOCUS EPIII GREASE BLUE NGLI#3 TVG-N-WAX-BL (454 gam)

Giá gốc là: 149.000 VNĐ.Giá hiện tại là: 109.000 VNĐ.
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM Công dụng: FOCUS EPIII là loại mỡ đa dụng, sử dụng cho vòng bi của xe

Bộ Bồn Cầu 1 Khối PR-C2032

Giá gốc là: 5.668.000 VNĐ.Giá hiện tại là: 5.100.000 VNĐ.
Bộ bồn cầu 1 khối PR-C2032 sử dụng công nghệ men Nano, kháng khuẩn chống bám bẩn, thân thiện môi trường.

Bộ Bồn Cầu 1 Khối PR-C2868

Giá gốc là: 7.200.000 VNĐ.Giá hiện tại là: 6.480.000 VNĐ.
Bộ bồn cầu 1 khối PR-C2088B sử dụng công nghệ men Nano, kháng khuẩn chống bám bẩn, thân thiện môi trường.

Bộ Bồn Cầu 1 Khối PR-C2876

Giá gốc là: 6.600.000 VNĐ.Giá hiện tại là: 5.940.000 VNĐ.
Bộ bồn cầu 1 khối PR-C2876 sử dụng công nghệ men Nano, kháng khuẩn chống bám bẩn, thân thiện môi trường.

Bộ Bồn Cầu 1 Khối PR-C2878

Giá gốc là: 7.180.000 VNĐ.Giá hiện tại là: 6.460.000 VNĐ.
Bộ bồn cầu 1 khối PR-C2878 sử dụng công nghệ men Nano, kháng khuẩn chống bám bẩn, thân thiện môi trường.

Bộ Bồn Cầu 1 Khối PR-C2886

Giá gốc là: 6.800.000 VNĐ.Giá hiện tại là: 6.120.000 VNĐ.
Bộ bồn cầu 1 khối PR-C2886 sử dụng công nghệ men Nano, kháng khuẩn chống bám bẩn, thân thiện môi trường.

Bộ Bồn Cầu 1 Khối PR-C806

Giá gốc là: 4.868.000 VNĐ.Giá hiện tại là: 4.380.000 VNĐ.
Bộ bồn cầu 1 khối PR-C806 sử dụng công nghệ men Nano, kháng khuẩn chống bám bẩn, thân thiện môi trường.

Bộ Bồn Cầu 1 Khối PR-C807

Giá gốc là: 4.986.000 VNĐ.Giá hiện tại là: 4.490.000 VNĐ.
Bộ bồn cầu 1 khối PR-C807 sử dụng công nghệ men Nano, kháng khuẩn chống bám bẩn, thân thiện môi trường.