Hồ Chí Minh-Nhân viên kinh doanh

Toàn thời gian
Thành phố Hồ Chí Minh
Đã đăng 3 năm trước

Đặc điểm công việc

Vị trí ứng tuyển:Nhân viên kinh doanh
Ngành nghề:Ví dụ: Kinh doanh/ Marketing
Mức lương:Ví dụ: 5.000.000đ - 15.000.000đ

Đăng ký ứng tuyển trực tuyến

1- THÔNG TIN CÔNG VIỆC

2- THÔNG TIN CÁ NHÂN

Một địa chỉ email hợp lệ là bắt buộc.
Số điện thoại hợp lệ là bắt buộc.

3- THÔNG TIN GIA ĐÌNH

Số điện thoại hợp lệ là bắt buộc.

4- TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

5- KINH NGHIỆM LÀM VIỆC